به عنوان یک انجمن ، ما بسیار شرمنده هستیم

FIVESTONES

به عنوان یک انجمن ، ما بسیار شرمنده هستیم که نتوانستیم دوستان و همکاران عزیز خود را از کابل تخلیه کنیم. کلمات عاجزند از توصیف اینکه چقدر متأسف هستیم . شما جوانانی بودید که به یک نسل در افغانستان امید دادید. با فداکاری ، همبستگی با دیگران ، انرژی بی پایان خود برای بسیاری الگو و قهرمان بودید. شما با تمام وجود خود علیه تعصب مذهبی ، علیه تبعیض و جنگ ایستادگی

we-are-deeply-sorry

کردید. شما به طور مسالمت آمیز و خلاقانه برای آینده خود و برای آزادی و صلح مبارزه کردید. شما شایسته زندگی در یک محیط حمایتی و امن هستید. در عوض ، شما در کشوری که به شما خیانت کرده است گرفتار شده اید ، در یک رژیم تروریستی که شما را از باز کردن بال و پرواز منع می کند. همه ما معتقد بودیم که کوچکترین رفتار مهربانانه می تواند تغییری در زندگی افراد ایجاد کند. فعلا ما بشدت متاسف و متاثر هستیم که ما بسیار کوچک هستیم از اینکه به شما کمک کرده نتوانستیم تا از زیر سایه و حکومت رژیم تروریستی خارج شوید. شما لیاقت خیلی بهتری دارید. ما هرگز از حمایت شما دست نمیکشیم و از هر راه ممکن در کنار شما هستیم.

FIVESTONES founder Masomah Regl & Co-founder Franz Pfuisi

Andere Beiträge aus dem Archiv

Schreibe einen Kommentar