Support-FIVESTONES
Hossein Zakeri

انجمن FIVESTONES برای بیجاه شده گان بلخاب کمک مالی جمع آوری می نماید.

از حمله نظامی طالبان در بلخاب جهت سرکوب و دستگیری مولوی مهدی یکی از فرماندهان ناراضی طالبان حدود چهار هفته میگزرد. طبق گزارش „یوناما“ بیش از 27000 غیرنظامی در پی این جنگ میان گروهی طالبان مجبور به ترک خانه های شان شده و به ولسوالی ها و ولایات همجوار، بخصوص ولایت بامیان پناه آورده اند. بسیاری از این بیجاه شده گان (خانواده ها، زنان، کودکان…) بدون هیچ سرپناهی در برابر گرما و سرما و بدون مواد خوراکی و آشامیدنی هنوز هم در کوه ها و دره ها به سر میبرند. از هیچ گونه حمایت و همکاری – نه از طرف ارگان های بین المللی و نه کدام ارگان های خیریه دیگری، برخوردار نیستند. زنان باردار نوزاد شان را در کوه ها به دنیا اورده اند.

گزارش دهی از وضعیت دقیق بی جاه شده گان بلخاب از طرف طالبان ممنوع است. از آمار دقیق زخمی ها و کشته شده های حمله وحشیانه طالبان در بلخاب خبری نیست.

„FIVESTONES بیانیه حسین ذاکری (آلمانی)“ weiterlesen
we-are-deeply-sorry
FIVESTONES

به عنوان یک انجمن ، ما بسیار شرمنده هستیم که نتوانستیم دوستان و همکاران عزیز خود را از کابل تخلیه کنیم. کلمات عاجزند از توصیف اینکه چقدر متأسف هستیم . شما جوانانی بودید که به یک نسل در افغانستان امید دادید. با فداکاری ، همبستگی با دیگران ، انرژی بی پایان خود برای بسیاری الگو و قهرمان بودید. شما با تمام وجود خود علیه تعصب مذهبی ، علیه تبعیض و جنگ ایستادگی

we-are-deeply-sorry

کردید. شما به طور مسالمت آمیز و خلاقانه برای آینده خود و برای آزادی و صلح مبارزه کردید. شما شایسته زندگی در یک محیط حمایتی و امن هستید. در عوض ، شما در کشوری که به شما خیانت کرده است گرفتار شده اید ، در یک رژیم تروریستی که شما را از باز کردن بال و پرواز منع می کند. همه ما معتقد بودیم که کوچکترین رفتار مهربانانه می تواند تغییری در زندگی افراد ایجاد کند. فعلا ما بشدت متاسف و متاثر هستیم که ما بسیار کوچک هستیم از اینکه به شما کمک کرده نتوانستیم تا از زیر سایه و حکومت رژیم تروریستی خارج شوید. شما لیاقت خیلی بهتری دارید. ما هرگز از حمایت شما دست نمیکشیم و از هر راه ممکن در کنار شما هستیم.

FIVESTONES founder Masomah Regl & Co-founder Franz Pfuisi

„به عنوان یک انجمن ، ما بسیار شرمنده هستیم“ weiterlesen